poso respect eisai???

poso respect eisai???

by: zabos

4/20/2009

an exeis panw apo 3 swstes apantiseis eisai RESPECT
an exeis katw apo 3 swstes apantiseis tote prepei na arxiseis na kaneis parea mazi mou!!!!

Created by zabos

No Photo
zabos
34
athens, pireus, GR

Tags

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content

Please explain why you feel this content is offensive: