W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 2. 2

  Jak nazywał się major "Ponury"

 3. 3

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 4. 4

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 5. 5

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 6. 6

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 7. 7

  Jak nazywał się „Mariański”

 8. 8

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 9. 9

  Gdzie urodził się „Ponury”

 10. 10

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 11. 11

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 12. 12

  Jak nazywał się „Nurt”

 13. 13

  Jak nazywał się "Habdank"

 14. 14

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 15. 15

  Ile osób zabito w Michniowie

 16. 16

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 17. 17

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 18. 18

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 19. 19

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 20. 20

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 21. 21

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 22. 22

  Jak nazywał się „Robot”

 23. 23

  Jak nazywał się „Dzik”

 24. 24

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 25. 25

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 26. 26

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 27. 27

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 28. 28

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 29. 29

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 30. 30

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

Created by wykus

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content