W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  Jak nazywał się „Robot”

 2. 2

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 3. 3

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 4. 4

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 5. 5

  Jak nazywał się major "Ponury"

 6. 6

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 7. 7

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 8. 8

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 9. 9

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 10. 10

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 11. 11

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 12. 12

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 13. 13

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 14. 14

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 15. 15

  Jak nazywał się „Mariański”

 16. 16

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 17. 17

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 18. 18

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 19. 19

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 20. 20

  Jak nazywał się „Nurt”

 21. 21

  Ile osób zabito w Michniowie

 22. 22

  Jak nazywał się „Dzik”

 23. 23

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 24. 24

  Jak nazywał się "Habdank"

 25. 25

  Gdzie urodził się „Ponury”

 26. 26

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 27. 27

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 28. 28

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 29. 29

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 30. 30

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

Created by wykus

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content