Developmental Psychopathology - HC 2

by: Psychologie
 1. 1

  Een fobie is het meest gerelateerd aan...

 2. 2

  Fear & Anxiety zijn een complex patroon van ... typen reacties

 3. 3

  Wat is geen type reactie van fear/anxiety

 4. 4

  Subjective responses zijn onder te verdelen in

 5. 5

  Trillen is een voorbeeld van een...

 6. 6

  Zweten is een voorbeeld van een...

 7. 7

  Welk van onderstaande fears is normaal in de pre-school tijd?

 8. 8

  Bodily injury is een normale angst voor kinderen in...

 9. 9

  Het grootste verschil in kinder & adolescentie angst (het meest opvallend) is...

 10. 10

  Over het algemeen vertonen ..... meer angsten dan .......

 11. 11

  Dit (vraag 10) met name misschien ook te maken met:

 12. 12

  SAD is een afkorting voor...

 13. 13

  SAD kenmerkt zich door

 14. 14

  Bij een specifieke fobie is de persoon zich ... bewust dat de angst onredelijk is

 15. 15

  Bij Social Anxiety Disorder is een van de kenmerken ''recognition that fear is excessive''. Hoe uit dit zich bij kinderen?

 16. 16

  Bij Generalized Anxiety Disorder (GAD) moet er ... sprake zijn van fysieke klachten

 17. 17

  De gebruikelijke 'onset age' voor GAD is

 18. 18

  De meest voorkomende disorder bij kinderen (lifetime prevalence) is

 19. 19

  Soorten oorzaken van angst die in het college worden genoemd zijn

 20. 20

  Bij het onderzoek van Prior et al kwam angst het meest voor bij

 21. 21

  Problematic Anxiety wordt in het HC aangegeven als een voorbeeld van

 22. 22

  Het FEAR effect heeft te maken met

 23. 23

  Cognitieve stijl wordt gemeten door situatie te omschrijven en hierna te vragen

 24. 24

  School drop-out is een voorbeeld van

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content