SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD SAW

SEJARAH RINGKAS NABI MUHAMMAD SAW

by: kakiayam

Kuiz sempena Maulidur Rasul

 1. 1

  Tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW

 2. 2

  Nama datuk dari sebelah bapa Nabi Muhammad SAW

 3. 3

  Nama datuk dari sebelah ibu Nabi Muhammad SAW

 4. 4

  Siapakah nama ibu susuan Nabi Muhammad yang pertama ?

 5. 5

  Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat seawal usia baginda

 6. 6

  Bonda Nabi Muhammad wafat pada usia baginda

 7. 7

  Pada usia berapakah baginda dipelihara oleh Abu Talib ?

 8. 8

  Siapakah wakil yang dihantar Nabi Muhammad SAW untuk meminang Siti Khadijah ?

 9. 9

  Pada usia berapakah Nabi Muhammad diberi penghormatan untuk meletakkan kembali Hajar ul Aswad kembali ke tempat asalnya di Kaabah ?

 10. 10

  Nabi Muhammad SAW wafat pada usia

Created by kakiayam

No Photo
kakiayam
47
kopi, uyr, AI

Categories

Tags

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content