Uji Pengetahuan Anda Berkaitan dengan negeri dan loghat Pahang

by: ahmadbakhtiar

Kuiz ini adalah bagi menguji pengetahuan anda tentang loghat-loghat yang wujud didalam daerah-daerah di negeri Pahang . Loghat-loghat dinegeri pahang banyak dipengaruhi oleh negeri-negeri sekelilingnya. Tidak banyak loghat-loghat ini diketahui oleh orang diluar dari Pahang.

 1. 1

  ni haa nak kabor sikit kat deme....habat benor deme ni .... nok ngelat ke nak pedooh ke pun biar le pepade sikit .... cemuih rodong dengarnye... rasa nak sunkok je kepala koi dengan sompet ...

 2. 2

  Apakah sungai-sungai utama yang membentuk Sungai Pahang

 3. 3

  Dimanakah Mat Kilau dilahirkan ?

 4. 4

  Apakah maksud " Habat ngat deme ni " bermaksud

 5. 5

  Dimanakah letaknya hulu Sungai Pahang ?

 6. 6

  Berikut adalah kombinasi ganti nama pertama dalam loghat Pahang yang betul kecuali satu .

 7. 7

  Dimanakah website manakah anda boleh dapatkan kamus bahasa pahang

 8. 8

  tohor maksudnya

 9. 9

  Anak aok tu babil betol

 10. 10

  Kuala Gandah terletak didalam kampung Lanchang . Di dalam daerah manakah Kampung Lanchang ini

 11. 11

  Cengkelik

 12. 12

  Di adalah ganti nama kedua bagi salah satu kampung dalam negeri Pahang . Apakah nama kampung tersebut ?

 13. 13

  Ada berapakah daerah dalam negeri Pahang

 14. 14

  Berikut adalah ganti nama kedua dalam loghat Pahang kecuali

 15. 15

  Apakah maksud " Pedooh " ?

Created by ahmadbakhtiar

ahmadbakhtiar's avatar
ahmadbakhtiar
46
Jerantut, Pahang, MY

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content