SHQIPERIA SA KA BER PER TE HYR NE BE?

SHQIPERIA SA KA BER PER TE HYR NE BE?

by: kliti

Pyetja qe bejm gjithmon edhe ngelet pa pergjigje
shpresojm qe nje dit te hyj edhe shiperia ne be per te miren e popullit
qe te zhvillohet edhe te hapen bisnese por ende eshte heret per te menduar per kete

 1. 1

  Mendon se shqiperia mund te hyj ne be?

 2. 2

  Neqoftese po ne cvit mendon?

 3. 3

  SHQIPERIA I KA PLOTESUAR STANDARTET PER TE HYR NE BE?

 4. 4

  APO DO NDERRUAR QEVERIA PER TE HYR NE BE?

 5. 5

  Cfar do te ndoth nese hyn shqiperia?

Created by kliti

kliti's avatar
kliti
28, Male
elbasan, belesh, AL

Categories

Tags

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content