Uji Tahap Ke"CELIK"an Anda !!

Uji Tahap Ke"CELIK"an Anda !!

by: panduanonlinepercuma

Tentukan tahap anda dalam pengetahuan mengenai Ebook. Adakah anda Celik, Rabun Jauh, Rabun Dekat atau Buta ! Kuiz kesedaran ini adalah Kempen Celik Internet oleh http://panduanonlinepercuma.blogspot.com

 1. 1

  Tahukah anda apa itu Ebook?

 2. 2

  Apakah format Ebook?

 3. 3

  Berapa kali anda baca Ebook dalam seminggu?

 4. 4

  Pernahkah anda membeli Ebook?

 5. 5

  Tahukah anda Ebook lebih murah dari buku biasa?

 6. 6

  Andai orang beri percuma, anda nak tak?

 7. 7

  Ebook boleh jadi pendapatan sampingan.. Setuju tak?

 8. 8

  Adakah anda akan berkongsi info ini?

© 2019 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content