Llei Antitabac

Llei Antitabac

by: eduard

Sobre la llei 42/2010, de 30 de desembre de 2011.

LOP = Locals oberts al public.

 1. 1

  La nova llei antitabac:

 2. 2

  Aquesta llei nacionalitza...

 3. 3

  Aquesta llei ha estat benvinguda per...

 4. 4

  Assenyala l'afirmacio falsa sobre la llei antitabac.

 5. 5

  Assenyala l'afirmacio falsa sobre una hipotetica prohibicio de fumar al carrer.

Created by eduard

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content