This quiz has expired. Click here to see the results.

Co wiesz na temat pierwszego wrazenia?

by: dawidm | Skip to Results Private

Sprawdz swoja wiedze na temat mechanizmow dzialania pierwszego wrazenia. Czy znasz poprawne odpowiedzi?

 1. 1

  Pierwsze wrazenie przede wszystkim zalezy od:

 2. 2

  Efekt halo to

 3. 3

  Ile mamy czasu zeby wywrzec pierwsze wrazenie?

 4. 4

  Dlaczego pierwsze wrazenie jest takie wazne?

 5. 5

  Co nalezy zrobic, aby wywrzec dobre pierwsze wrazenie?

 6. 6

  Czy tylko pierwsze wrazenie jest istotne?

 7. 7

  Prawidlowy uscisk dloni to:

 8. 8

  Pierwsze wrazenie przede wszystkim zalezne jest od:

 9. 9

  Pierwsze wrazenie jest zjawiskiem kierowanym poprzez:

Created by dawidm

No Photo
dawidm
40, Male
Warszawa, Mazowsze, PL

Categories

Tags

© 2019 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content