Kavim - Ahmet Umit

Kavim - Ahmet Umit

by: afdmrw

http://beyazkitaplik.blogspot.com/

 1. 1

  Komiser Nevzat'a ara ara yardim eden Can'in uzmanlik alani nedir?

 2. 2

  Mor Gabriel Manastiri'na ait olan, fakat calinan nesne nedir?

 3. 3

  Bingollu Kadir Eskiden Neydi?

 4. 4

  Meryem'in Lakabi Nedir?

 5. 5

  Malik Amca'nin Dukkani Ne Uzerinedir?

 6. 6

  Eugenia aslen nerelidir? / istanbul'a Turkiye'nin Neresinden Gelmistir?

 7. 7

  Yusuf'un cinayetinin islendigi odada hangisi yoktur?

 8. 8

  Malik Amca cinayeti ne ile islenmistir?

 9. 9

  Eugenia Nevzat'a istanbul'u hangi sebeple terk ettigini soyler?

 10. 10

  Komiser Nevzat kitabin sonunda kimi vurmustur?

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content