W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 2. 2

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 3. 3

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 4. 4

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 5. 5

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 6. 6

  Jak nazywał się "Habdank"

 7. 7

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 8. 8

  Jak nazywał się major "Ponury"

 9. 9

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 10. 10

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 11. 11

  Ile osób zabito w Michniowie

 12. 12

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 13. 13

  Jak nazywał się „Dzik”

 14. 14

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 15. 15

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 16. 16

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 17. 17

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 18. 18

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 19. 19

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 20. 20

  Jak nazywał się „Nurt”

 21. 21

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 22. 22

  Jak nazywał się „Robot”

 23. 23

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 24. 24

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 25. 25

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 26. 26

  Jak nazywał się „Mariański”

 27. 27

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 28. 28

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 29. 29

  Gdzie urodził się „Ponury”

 30. 30

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content