W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  Ile osób zabito w Michniowie

 2. 2

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 3. 3

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 4. 4

  Jak nazywał się major "Ponury"

 5. 5

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 6. 6

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 7. 7

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 8. 8

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 9. 9

  Jak nazywał się „Dzik”

 10. 10

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 11. 11

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 12. 12

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 13. 13

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 14. 14

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 15. 15

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 16. 16

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 17. 17

  Jak nazywał się „Robot”

 18. 18

  Jak nazywał się „Mariański”

 19. 19

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 20. 20

  Gdzie urodził się „Ponury”

 21. 21

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 22. 22

  Jak nazywał się "Habdank"

 23. 23

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 24. 24

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 25. 25

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 26. 26

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 27. 27

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 28. 28

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 29. 29

  Jak nazywał się „Nurt”

 30. 30

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

© 2018 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content