W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 2. 2

  Jak nazywał się major "Ponury"

 3. 3

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 4. 4

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 5. 5

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 6. 6

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 7. 7

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 8. 8

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 9. 9

  Jak nazywał się "Habdank"

 10. 10

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 11. 11

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 12. 12

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 13. 13

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 14. 14

  Ile osób zabito w Michniowie

 15. 15

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 16. 16

  Gdzie urodził się „Ponury”

 17. 17

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 18. 18

  Jak nazywał się „Mariański”

 19. 19

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 20. 20

  Jak nazywał się „Nurt”

 21. 21

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 22. 22

  Jak nazywał się „Robot”

 23. 23

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 24. 24

  Jak nazywał się „Dzik”

 25. 25

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 26. 26

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 27. 27

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 28. 28

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 29. 29

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 30. 30

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content