W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  Jak nazywał się „Robot”

 2. 2

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 3. 3

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 4. 4

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 5. 5

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 6. 6

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 7. 7

  Jak nazywał się major "Ponury"

 8. 8

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 9. 9

  Jak nazywał się "Habdank"

 10. 10

  Ile osób zabito w Michniowie

 11. 11

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 12. 12

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 13. 13

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 14. 14

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 15. 15

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 16. 16

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 17. 17

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 18. 18

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 19. 19

  Gdzie urodził się „Ponury”

 20. 20

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 21. 21

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 22. 22

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 23. 23

  Jak nazywał się „Nurt”

 24. 24

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 25. 25

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 26. 26

  Jak nazywał się „Dzik”

 27. 27

  Jak nazywał się „Mariański”

 28. 28

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 29. 29

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 30. 30

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

© 2019 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content