W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 2. 2

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 3. 3

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 4. 4

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 5. 5

  Jak nazywał się "Habdank"

 6. 6

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 7. 7

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 8. 8

  Jak nazywał się major "Ponury"

 9. 9

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 10. 10

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 11. 11

  Gdzie urodził się „Ponury”

 12. 12

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 13. 13

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 14. 14

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 15. 15

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 16. 16

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 17. 17

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 18. 18

  Jak nazywał się „Nurt”

 19. 19

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 20. 20

  Ile osób zabito w Michniowie

 21. 21

  Jak nazywał się „Robot”

 22. 22

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 23. 23

  Jak nazywał się „Dzik”

 24. 24

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 25. 25

  Jak nazywał się „Mariański”

 26. 26

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 27. 27

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 28. 28

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 29. 29

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 30. 30

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

© 2018 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content