W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

W 100-lecie mjr. "PONUREGO"

by: wykus Private

Zapraszamy do quizu historycznego, poświęconego Zgrupowaniom "Ponurego" i "Nurta". Czeka na Ciebie 30 pytań, które przybliżą postaci bohaterskich żołnierzy z Gór Świętokrzyskich - przypomną ich wojenne i powojenne losy.

Autorem pytań jest hm. Marek Jedynak, badający działalność Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt" w latach 1945-1989.

Zrealizowano w ramach Projektu "W 100-LECIE URODZIN KOMENDANTA „PONUREGO”" przy wsparciu MON

 1. 1

  Jak nazywała się więc spacyfikowana przez Niemców w 1943 r. za pomoc partyzantom

 2. 2

  Gdzie pochowany powtórnie został „Ponury”

 3. 3

  Gdzie zginÄ…Å‚ "Ponury"

 4. 4

  Kto jest obecnie Przewodniczącym Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt"

 5. 5

  Gdzie emigrował po II wojnie światowej „Nurt”

 6. 6

  Jak nazywał się major "Ponury"

 7. 7

  Kto dowodził II Zgrupowaniem

 8. 8

  Jaki – czyj obraz znajduje się w kapliczce na Wykusie

 9. 9

  Jaki pseudonim nosił phm. ppor. cz.w. Władysław Wasilewski

 10. 10

  Gdzie urodził się „Ponury”

 11. 11

  W którym roku odbył się uroczysty powtórny pogrzeb „Ponurego”

 12. 12

  Jak nazywał się "Habdank"

 13. 13

  Kiedy zginÄ…Å‚ "Ponury"

 14. 14

  W którym roku ekshumowano i sprowadzono do Polski prochy „Ponurego”

 15. 15

  Jak nazywał się „Robot”

 16. 16

  W którym roku odsłonięto kapliczkę na Wykusie

 17. 17

  Kto dowodził III Zgrupowaniem

 18. 18

  Jakiej produkcji były pistolety maszynowe Sten Mk. II używane w oddziałach

 19. 19

  Co wydarzyło się w Woli Grójeckiej 7 lipca 1944 r.

 20. 20

  Czy w Oddziałach były kobiety-żołnierze

 21. 21

  Kto dowodził I Zgrupowaniem

 22. 22

  Ile obław przeprowadzili Niemcy na Wykusie

 23. 23

  Jak nazywał się „Nurt”

 24. 24

  Jak nazywał się „Dzik”

 25. 25

  Jak nazywał się „Mariański”

 26. 26

  Podaj datę I obławy na Wykusie

 27. 27

  Do jakiego stopnia pośmiertnie awansowany został „Ponury”

 28. 28

  Czy w batalionie "Nurta" żołnierze sami konstruowali broń

 29. 29

  Jak zaczyna się piosenka oddziałów

 30. 30

  Ile osób zabito w Michniowie

© 2018 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content