Mikä psykologian suuntaus sopisi sinulle

by: MarjaOil

Psykologiassa on monta koulukuntaa, joiden ihmiskuvissa on eroja. Oletko behavioristi, kognitiisisen psykologian kannattaja vai kenties humanistinen psykologi? Läydätkö sisäisen Freudisi? Tällä testille se selviää.

 1. 1

  Murrosikäinen murjottaa äidilleen, kun tämä kieltää häntä pelaamasta. Miksi hän murjottaa?

 2. 2

  Mistä masennus johtuu?

 3. 3

  Miksi nettiriippuvuus syntyy?

 4. 4

  Miksi rakastumme?

 5. 5

  Kuinka ihmiset oppivat parhaiten?

 6. 6

  Mikä motivoi ihmisiä työssä tekemään parhaansa?

 7. 7

  Mitä antaisit lahjaksi kymmenvuotiaalle?

 8. 8

  Mitä ihminen sinusta ennen kaikkea on?

Created by MarjaOil

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content