Hangi Assassin's Creed Karakterisin?

Hangi Assassin's Creed Karakterisin?

by: Deprentula

Testi cozun ve hangi AC karakteri oldugunuzu gorun.

 1. 1

  Favori renginiz?

 2. 2

  Rakibini yendikten sonra ne yaparsin?

 3. 3

  En sevdiginiz ulke?

 4. 4

  Bir harf sec.

 5. 5

  Hangi silahi en cok seversin?

 6. 6

  Suikast icin hangi silahi kullanirsin?

 7. 7

  Kisiligin nasil?

 8. 8

  En sevdigin yemek?

 9. 9

  Son olarak hayatinizda en cok onem verdiginiz kisi/kisiler?

© 2019 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content