Nieuwe vragen en antwoorden coronavirus: desinfecteren in kantoor onnodig

Nieuwe vragen en antwoorden coronavirus: desinfecteren in kantoor onnodig

Nieuwe vragen en antwoorden coronavirus: desinfecteren in kantoor onnodig

Chapter 1

Nieuwe vragen en antwoorden coronavirus: desinfecteren in kantoor onnodig

by: hygiene24

Brancheorganisatie OSB is met een lijst van vragen en antwoorden rond het coronavirus en de ontstane crisis gekomen. Daarnaast kregen we zelf ook vragen binnen. Per vraag geven we aan van wie het antwoord komt. Service Management vult de vragen en antwoorden aan als de actualiteit daar aanleiding voor geeft.  

Datum update: 2 april 2020


Waarom is goed schoonmaken tijdens de uitbraak van het coronavirus zo belangrijk? 

Uit het blog van SVS-docent Jaap Niezen: “Door middel van schoonmaken wordt vervuiling weggehaald. Wat voor ons mensen vervuiling is, is voor micro-organismen een feestje. Als je de vervuiling wegneemt door goed schoon te maken, haal je de voedingsbodem van deze ziekmakende organismen weg. Daarnaast neem je ook een groot deel van de micro-organismen zelf weg. Maak je op de juiste manier schoon, bijvoorbeeld met professionele microvezeldoeken, dan verwijder je ongeveer 98% van de vervuiling en micro-organismen. Ook zorgt vervuiling ervoor dat een desinfectans zijn werk niet goed kan doen. Een desinfectans is dan ook een slecht schoonmaakmiddel. Als je het wel als schoonmaakmiddel gaat gebruiken en daarbij ook nog denkt dat het gaat desinfecteren, dan kom je bedrogen uit. Tijdens het schoonmaken zal de desinfectans inactief worden door de vervuiling. Van desinfectie zal dus geen sprake meer zijn.”

OSB heeft samen met de RAS 3 protocollen opgesteld voor schoonmaken in deze coronatijd.


Lees ook


Wat verdient vanwege corona extra aandacht van de schoonmaak? 


In de gezondheidszorg is men aan het desinfecteren, moet ik dat op kantoor ook doen? 

Uit het blog van schoonmaakexpert Andre de Reus: “In de gezondheidszorg wordt gedesinfecteerd om besmetting van een groot scala van ongewenste micro-organismen te voorkomen. Patiënten hebben een sterk verlaagd afweersysteem en kruisbesmetting tussen patiënten en verzorgend (medisch) personeel moet zo veel mogelijk worden voorkomen. In ons normale werk- en verblijfsmilieu is desinfectie absoluut niet nodig. Het is milieutechnisch af te raden; het doodt ook onze broodnodige micro-organismen, het is kostbaar en door ons normale gedrag vindt al heel snel weer ‘besmetting’ plaats en zouden we weer van voren af aan moeten beginnen. Achter iedere gebruiker een schoonmaker laten lopen wordt wel èrg kostbaar. Het Corona-virus heeft enorm de pest aan water en zeep en delft bij confrontatie hiermee absoluut en zeer snel het onderspit. Schoonmaken (volgens de goed geïnstrueerde SVS-methodiek) met een milde reinigingsoplossing en microvezeldoek werkt optimaal. En als u en uw collega’s met regelmaat hun handen grondig wassen, is het eventueel doorgeven van micro-organismen minimaal.”

In ons normale werk- en verblijfsmilieu is desinfectie absoluut niet nodig


Wanneer mag / moet ik thuisblijven ivm de richtlijnen voor het coronavirus?

OSB: “Als je niet werkt als cruciaal beroep (denk aan regulier werk in een kantoorobject) geldt de algemene regel dat als je u milde gezondheidsklachten hebt (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verkouden, verhoging tot 38 graden): blijf thuis. Met koorts (boven 38 graden) erbij, dan moet iedereen in het gezin/huishouden thuisblijven. Als iemand anders in het gezin/huishouden verkoudheidsklachten ènen koorts heeft dan blijft jeu ook thuis. Je U kunt weer naar buiten wanneer het hele gezin 24 uur geen klachten meer heeft. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.”

“Waar schoonmakers als cruciaal beroep werken in de vitale processen (denk aan werk in een ziekenhuis) geldt dat zij op basis van de RIVM-richtlijn pas thuis kunnen blijven als er sprake is van gecombineerde klachten, bij verkoudheid en/of hoesten EN koorts (boven de 38 graden). Als iemand anders in het gezin/huishouden deze gecombineerde klachten heeft, gaan de werknemers in cruciale beroepen en vitale processen gewoon werken, tenzij ze zelf ziek worden. Als de medewerker, los van waar hij werkt, met klachten van verkoudheid en/of hoesten in risicogebied in het buitenland is geweest of in aanraking met patiënt met corona: blijf thuis. Wel of niet werken altijd in overleg met de werkgever. Zo nodig de huisarts en/of bedrijfsarts raadplegen. Zeker bij twijfel (bv erg productief hoesten) en de mogelijkheid om anderen te besmetten.”


Hoe ga ik als schoonmaakondernemer om met angst voor het coronavirus?

OSB gaf daarvoor tips:

 • Bied een luisterend oor en bagatelliseer de angst niet.
 • Zorg dat werknemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over het coronavirus (bij leidinggevende, personeelszaken, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts). Heb je een vertrouwenspersoon binnen je organisatie, laat dan de vertrouwenspersoon bellen met de werknemer of stel extra communicatie op zodat de contactgegevens van de vertrouwenspersoon nogmaals onder de aandacht wordt gebracht.
 • Licht werknemers goed voor over de hygiënemaatregelen die gelden en benadruk dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden.
 • Informeer werknemers over de maatregelen die getroffen zijn voor het coronavirus zodat zij eventuele vragen van opdrachtgevers ook in basis kunnen beantwoorden.
 • Licht werknemers goed voor over het beleid dat je voert wanneer er een besmet persoon blijkt te zijn op het object waar de schoonmaker werkt.
 • Informeer werknemers over de richtlijnen die gelden bij ziekte van zichzelf of van een huisgenoot.
 • Verwijs werknemers met gezondheidsvragen naar de huisarts of GGD.
 • De hoeveelheid informatie over het coronavirus kan verwarrend zijn. Adviseer werknemers hun nieuwsverbruik tot vijf à tien minuten per dag te beperken en dit te halen van serieuze media.
 • Stuur vanuit de directie een e-mail, app of ander bericht om je werknemers gerust te stellen. Laat directie (of personen waar werknemers tegen op kijken) hierin uitspreken dat ze het ook spannend vinden.
 • Stuur een positief bericht uit vanuit de directie om zo werknemers te stimuleren om aan het werk te blijven. Boodschap: We hebben jullie altijd en dus ook nu hard nodig en we waarderen jullie inzet enorm.

Ook zijn er tips voor ondernemers te vinden op deze pagina. 


Wat zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid?

Van het ministerie van SZW: “In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Koolmees: “Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de verwachtte omzet voor maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.” Zie hier het artikel dat we eerder hierover maakten. 


Hoe vraag ik belastinguitstel aan? 

Door het verplicht sluiten van panden, kunnen ook schoonmaakbedrijven in de moeilijkheden komen. Het kabinet heeft een versoepeling doorgevoerd om bijzonder uitstel van betaling van belastingen te krijgen. Als ondernemer kun je bijzonder uitstel aanvragen voor de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Zie daarvoor dit artikel op Service Management. Je kunt overigens pas uitstel van betaling aanvragen zodra aanslagen inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting zijn opgelegd. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting enerzijds en loonheffingen en omzetbelasting anderzijds.


Kan ik me opgeven voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)?

Of een onderneming in aanmerking komt voor overheidssteun hangt af van de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) waarmee een bedrijf bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. De Rijksoverheid hanteert een lijst met SBI-codes waarmee een bedrijf in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Met die regeling kunnen ondernemers eenmalig 4000 euro ontvangen om hun schade mee af te dekken. In de schoonmaak kennen we de onderstaande SBI-codes.

812 Reiniging

8121 Interieurreiniging van gebouwen

81221 Glazenwassers

81229 Overige gespecialiseerde reiniging

8129 Overige reiniging

Deze codes staan tot nu toe niet in de lijst voor ondersteuning. “Wij krijgen veel signalen binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst”, stelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de regeling uitvoert. Via een webpagina kunnen bedrijven zich opgeven als toch recht denken te hebben op de regeling. “Deze codes leggen wij voor aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”


Hoe voorkom ik liquiditeitsproblemen? 

Crop corporate finance heeft een checklist voor mkb-ondernemers opgesteld. Bij veel, ook niet de minste, ondernemers bestaat namelijk onduidelijkheid over wat ze kunnen doen. Hoe vang je omzetverlies op? Bovendien zijn er de nodige vof’s of eenmanszaken actief en zij zijn hoofdelijk aansprakelijk als het misgaat. Dat is een griezelig idee. Snel handelen is nu beslist belangrijk. De checklist van Crop corporate finance helpt daarbij. Het is een mkb-brede checklist, ondernemers kunnen hem met hun eigen adviseurs doornemen.


Waarom is 1,5 meter afstand belangrijk? 


Iemand die hoest of niest, verspreidt in een straal van 1,5 meter rondom zichzelf het grootste volume aan druppels. Dat staat vast, zegt hoogleraar infectieziekten Andreas Voss van het Radboudumc en ziekenhuis CWZ in Nijmegen, tegen Service Management. Daarom is het belangrijk dat iedereen tijdens deze coronacrisis op minimaal 1,5 meter afstand van anderen blijft.


Kom ik door de WAB in de problemen met extra overwerk? 

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge ww-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld de zorg of in de schoonmaak. Minister Koolmees meldde 9 december 2019 dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage ww-premie.


“Het is de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk om aan die voorwaarde te voldoen”, schrijf de minister. “Daarom wordt deze periode verlengd tot 1 juli.” Het coulanceregime geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, geldt dus tot en met 30 juni 2020. Zorg er dus voor dat het ondertekende schriftelijke arbeidscontract of addendum voor werknemers met een vast contract voor 1 juli in de loonadministratie staat. Aansluitend is de Belastingdienst met een ww-check gekomen.


Hoe ga ik om met een werknemer in een hoogrisicogroep?

OSB: “Het is verstandig om geen risico te nemen met de groep werknemers met een zwakke gezondheid. Mensen in een hoogrisicogroep hebben een onderliggende aandoening, zoals afwijking luchtwegen, chronische hartaandoening, diabetes, nieraandoeningen die leiden tot dialyse, verminderde weerstand tegen infecties, hiv-infectie. Een schoonmaker die in de hoogrisicogroep valt mag NIET in een omgeving werken waarbij een risico is op besmetting. Voor deze risicogroep gelden aanvullende preventieve adviezen in het kader van ‘social distancing’:

 • als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest: vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk;
 • beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen;
 • beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.;
 • vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits;
 • beperk boodschappen doen, zeker in de spits; vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen;
 • ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen;
 • bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen;
 • neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden”


Wat doe je met contractuele afspraken met klanten? 

OSB: “De coronacrisis raakt de schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers hard. Dat geldt ook voor onderaannemers in onze branche. De financiële impact laat zich nog niet voorspellen. Wel zie we dat opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven volop in overleg zijn over hun contractuele afspraken voor de komende periode. Op de helpdesk bereiken ons daar veel vragen over. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag hoe bedrijven om moeten gaan met hun contractuele afspraken. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van afwegingen die ieder bedrijf zelf moet maken. OSB kan hier geen standaard antwoord op geven. Wat we wel kunnen doen, is je op weg helpen met de relevante punten. Onderwerpen die in adviesgesprekken aan de orde komen zijn vaak:


Hoe voorkom ik legionella in lege panden?

Expert Egbert Leiting waarschuwt voor de gevolgen en gevaren van waterleidingen in panden die te lang niet worden gebruikt, zoals nu het geval is door de coronamaatregelen.  “Gebouwen die geheel of gedeeltelijk leegstaan en daardoor geen gebruikmaken van de drinkwaterinstallatie kunnen problemen krijgen met de (drink)waterkwaliteit. Stilstand leidt tot afzetting aan de binnenkant van de leiding en groei van biofilm. Biofilm is een laagje aan de binnenkant van de leiding. Door stilstand wordt de groei van bacteriën, waaronder legionella, in dat laagje bevorderd. Met alle gevolgen van dien.” Om legionella te voorkomen is het advies om minstens één keer in de week alle tappunten minstens twee minuten door te spoelen. Om dit te voorkomen is het advies om minstens één keer in de week alle tappunten minstens twee minuten door te spoelen. Dus zowel de warm- als de koudwaterkraan goed open te zetten.


Zijn droge handen vanwege het handen wassen niet gevaarlijk?

In de Volkskrant geeft Sjan Lavrijsen, dermatoloog in het LUMC, antwoord: “Een droge, beschadigde huid is vatbaar voor infecties met virussen en andere micro-organismen. Maar of dit ook geldt voor het coronavirus weten we niet.” Het is in elk geval geen oplossing om je handen dan maar niet te wassen. “Het tegengaan van het coronavirus is nu belangrijker dan uitgedroogde handen voorkomen”, zegt Van ’t Klooster. De oplossing is simpel: handcrème. “Grondig je handen wassen, goed afdrogen en dan insmeren met liefst een dikke vettige crème”, raadt Van ’t Klooster aan. Wanneer? “Zodra het begint te irriteren”, zegt Lavrijsen. Voor wie het routinematig wil aanvliegen, is ’s avonds voor het slapengaan een goed moment. Dan heeft de huid ’s nachts de gelegenheid te herstellen.


Moet een werknemer die zwanger of chronisch ziek is (COPD, diabetes, hart etc) of al wekenlang hoest, werken?

OSB: “Het is verstandig om geen risico te nemen met werknemers met een zwakke gezondheid. Laat de medewerker telefonisch contact opnemen met de huisarts. Als die aangeeft dat er niets aan de hand is, is er geen reden om thuis te blijven. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan gelden de gebruikelijke regels.”


CNV krijgt de nodige vragen over het inkomen van schoonmakers binnen. 

Jan Kampherbeek van CNV: “Werk je niet altijd hetzelfde aantal uren? Dan telt het gemiddeld aantal uren van de laatste drie periodes. Die moet je betaald krijgen. Bij een min-max-contract geldt dus niet het minimaal aantal uren van je contract, maar het gemiddelde aantal uren van de laatste drie periodes. In de hotelschoonmaak en de specialistische schoonmaak kan er sprake zijn van min-uren. Maar het kan niet zo zijn dat je nu – vanwege de coronacrisis – een berg aan minuren opbouwt die je later nooit meer kunt inhalen. We hebben nu met de werkgevers afgesproken dat de saldo’s van min-uren per 1 maart worden bevroren. Je min-urensaldo kan dus niet groter worden.”


Wie bepaalt of ik als schoonmaker kan werken?

Jan Kampherbeek van CNV: “Het RIVM geeft nog steeds als advies dat, als je niet ziek bent, je zonder extra risico kunt werken. Heb je wel klachten en vraag je je af of het verstandig is om te gaan werken, neem dan contact op met de bedrijfsarts of huisarts. Zo voorkomen we ook de leidinggevenden moeten beslissen wie wel en niet kan werken.”


Mag ik een werknemer op een ander tijdstip/in het weekend/op een ander object laten werken?

OSB: “Er zijn werknemers die hun uren niet halen omdat er minder werk is, bijvoorbeeld omdat objecten sluiten door het coronavirus. Je mag werknemers vragen op andere objecten te werken (in een kantoorpand bijvoorbeeld, in plaats van een hotel), op andere tijden, en/of  werk ‘in te halen’ op een ander moment. Iedere werknemer moet werken voor zijn loon. Daarom moet een werknemer een aanpassing van werktijden en/of werkzaamheden en/of object accepteren, zolang die binnen redelijke grenzen valt. Dat staat in artikel 8 van de cao. Anders is er sprake van werkweigering. Een voorbeeld van een onredelijke aanpassing zijn compleet andere werktijden waarop een werknemer al een andere baan heeft. Moet een overgeplaatste werknemer verder reizen? Dan heeft hij wel recht op een vergoeding van de extra kilometers. Een medewerker kan dit natuurlijk vervelend vinden. Leg de ernst van de situatie daarom goed uit. En vertel hoe belangrijk het is dat er schoongemaakt wordt, vooral in de cruciale sectoren.”


Als je schoonmaker bent in een ziekenhuis en de geïnfecteerde patiënt is weg. Kan je werkgever je dan dwingen om bij crisis zo’n besmette kamer te desinfecteren?

Jan Kampherbeek van vakbond CNV: “Formeel kan een werkgever dat als hij wel de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (dus niet alleen mondkapjes) geeft en hij zeker weet dat je voldoende bent opgeleid. Je krijgt dan wel bijna altijd de discussie ben ik er voldoende voor opgeleid etc. In veruit de meeste gevallen worden dan de specialisten gevraagd. Die hebben de kennis en de kunde en voor hen is het ontsmetten van ruimtes dagelijks werk. De specialistische schoonmakers zijn daarin het best getraind. Mijn voorkeur heeft het, en waarschijnlijk ook van de werkgever, omdat met een vrijwilliger te doen. Dan heb je ook een veel grotere kans dat het goed gebeurt als met iemand die gedwongen wordt en het niet wil.”


Een chauffeur wordt in de loop van de dag ziek. Griepverschijnselen met lichte koorts. De volgende chauffeur moet de wagen in. een werkdag van 14 uur, Ik zeg: de wagen moet eerst gedesinfecteerd worden. De werkgever zegt: doe dat zelf maar. De chauffeur is daar niet voor opgeleid. Wat nu?

Jan Kampherbeek van vakbond CNV: “Dat lijkt een beetje op een vraag die ik net binnen kreeg van een schoonmaakster die een kamer van een coronapatiënt moet schoonmaken. De werkgever moet voor een veilige werkplek zorgen. Je hoeft als werknemer niet zelf voor een veilige werkplek te zorgen. Wel natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen. De chauffeur is niet opgeleid voor het ontsmetten van een vrachtauto dat is nu een maal specialistenwerk. In dit geval zou ik namens het lid aangeven dat deze vrachtauto voor mij geen veilige werkplek is en de werkgever verzoeken daar zorg voor te dragen. De chauffeur zou dus niet moeten gaan rijden. Van de werkgever is het ook een vreemde reactie. Immers je bent wel aansprakelijk als je niet alles doet om voor een veilige werkplek te zorgen.”


Om continuïteit te waarborgen wil ik aan de klanten voorstellen dat er beperkt wordt gewerkt en alleen essentiële werkzaamheden worden gedaan zoals de containers buiten zetten, entrees netjes van VvE’s en liften knap; kan dat?

OSB: “Ja dat kan, zoek vooral het overleg met de klant gelet op de bijzondere omstandigheden.”


Vraag of er gespecialiseerde bedrijven zijn om de kantoren schoon te maken als er sprake is van een corona-uitbraak. Volgens een leverancier zijn die bedrijven er.

OSB: “Elk zichzelf respecterend schoonmaakbedrijf moet een schoonmaak kunnen doen. Virussen leven slechts korte tijd en met normale middelen is dat heel goed te doen, wellicht als de opdrachtgever dat wil toch iets aanpassen aan middelen. Belangrijk is dat contactpunten en sanitair vaker schoongemaakt worden.”

Lees ook0 Comments

No comments yet!

Created by hygiene24

Categories

Tags

© 2020 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content