Who would win(Bleach vs Naruto)

by: khrlover

out of bleach and naruto, who would win in battle

 1. 1

  ichigo vs naruto

 2. 2

  sasuke vs uryu+chad

 3. 3

  sakura vs rukia

 4. 4

  hatake kakashi vs urahara kisuke

 5. 5

  Soifon vs Might Guy

 6. 6

  Asuma vs hitsugaya toshiro

 7. 7

  kurenai vs kukaku

 8. 8

  Yoruichi vs Tsunade

 9. 9

  jiraiya vs Unohana Retsu

 10. 10

  orochimaru vs kuchiki byakuya

 11. 11

  Uchiha Itachi vs Grimmjow

 12. 12

  Harribel vs Kisame

 13. 13

  Sasori vs captain yamamoto

 14. 14

  Deidara vs Neliel

 15. 15

  Konan vs Ichimaru Gin

 16. 16

  Tobi vs Aizen

 17. 17

  Ulquiorria vs Pein

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content