This survey has expired. Click here to see the results.

Muzej grada i(li) Muzej opsade

by: dalilafg | Skip to Results

Istrazivanje je sastavni dio nastavnog procesa unutar predmeta "Urbanisticko projektovanje 3" ciji je predmet istrazivanja lokacija HASTAHANE u svrhu potreba izgradnje Muzeja OPSADE ili Muzeja GRADA.

 1. 1

  Da li zivite u Sarajevu?

 2. 2

  Da li znate gdje se nalazi lokacija "HASTAHANA"?

 3. 3

  Da li smatrate da je Sarajevu potreban jos jedan muzej?

 4. 4

  Da li se slazete sa idejom o izgradnju Muzeja OPSADE?

 5. 5

  Da li pored Muzeja OPSADE na istoj lokaciji (HASTAHANA) treba izgraditi i Muzej GRADA?

 6. 6

  Da li kolekcije Muzeja OPSADE i Muzeja GRADA trebaju bi unutar jedinstvenog objekta?

 7. 7

  Sta po Vama predstavlja Muzej OPSADE

 8. 8

  Trebamo li brendirati i "izvoziti" opsadu?

Created by dalilafg

Categories

© 2017 Polarity Technologies
X
X

Invite Next Author

Write a short message (optional)

or via Email

Enter Quibblo Username

X

Report This Content